De jaarlijkse contributie voor de afdeling Maas & Peel bedraagt voor volwassen leden 20,00 euro, jeugdleden (tot 18  jaar) 7,00 euro en eenmalig inschrijfgeld van 3,00 euro. U ontvangt hiervoor elk  kwartaal het afdelingsnieuws en u bent natuurlijk van harte welkom om deel te  nemen aan onze bijeenkomsten. De contributie voor de afdeling Maas & Peel kan na inschrijving voldaan worden bij de eerstvolgende bijeenkomst of door  overmaking op het volgende rekeningnummer:

ING Bank NL 11 INGB 0689 292 104  t.n.v. P.H.P. Geerlings inzake  Succulenta Maas & Peel te Venlo.

(a.u.b. Bij storting van Contributie het jaar vermelden; bv Contributie  2017)

Leden van de afdeling dienen in principe lid te zijn van de landelijke vereniging of dit na enige tijd te worden.

De jaarlijkse contributie voor de landelijke vereniging Succulenta bedraagt voor volwassenen 27 euro en voor jeugdleden 13,50 euro en eenmalig 3,00 euro  inschrijfgeld. U ontvangt 2 maandelijks het verenigingsnieuws en als nieuw lid  ontvangt u de "Gids voor verzorging van cactussen en vetplanten" door Ton Pullen  t.w.v. 5,00 euro.

Inschrijven kan online door op onderstaande link te klikken, gegevens in te  vullen en op verzenden te drukken.

 

Inschrijfformulier

 

Inschrijfformulier

 

 

 

Lidmaatschap Maas&Peel

Mittwoch, 24. Mai 2017

Web Design Copyright by      php.geerlings@hotmail.com

IMG_3327
IMG_3564

  update 24 Mei 2017